BACHUSIK CZASUŚ

Imię: Czasuś

Ulica: Jedności 4a

Współrzędne geograficzne: 51.937306, 15.504250

Fundator: Zegarmistrz Wiesław Pierzyna

Autor: Robert Tomak

Czasuś jest bardzo ułożonym bachusikiem. Jego głównym zadaniem jest odmierzanie czasu. Jednak wbrew powszechnym opiniom, robi to w sposób bardziej skomplikowany, niż mogłoby się to wydawać. Stosuje on specjalny, winiarski zegar. Może się on poszczycić dokładnością raz na dwanaście godzin. Za każdym razem, gdy wybije odpowiednia godzina, Czasuś może skosztować kieliszeczek wina.

Zegar, na którym wygodnie rozsiadł się Czasuś z pewnością nie wskaże nam godziny. Główny mechanizm został przymocowany do wieka beczki z winem, z kolei pozostałe mechanizmy posłużyły Bachusowi za materiał do stworzenia nietypowego kieliszka na wino.

Czasuś powtarza, że zegar ten stworzył z myślą, aby nie przesadzać z zabawą. Ile w tym prawdy, nikt nie wie, jednak nie da się zaprzeczyć, że w słowach bachusika jest odrobina prawdy.

Wiele osób dostrzega zadziwiające podobieństwo między Czasusiem a Zegarmistrzem, jednak oba bachusiki zaprzeczają swojemu pokrewieństwu i nie chcą wskazać, który był wzorem dla następnego.